Sitodruk

technika druku

Sitodruk

Sitodruk (ang. screen printing) to technika druku, w której farba jest nanoszona na powierzchnię poprzez przesączanie przez sitodrukowy materiał. Jest to popularna metoda druku stosowana w przemyśle reklamowym, odzieżowym, artystycznym i wielu innych dziedzinach.

Proces sitodruku polega na następujących krokach:

  1. Przygotowanie Matrycy (Sita): Sito to ramka, zwykle wykonana z aluminium lub drewna, pokryta specjalnym materiałem sitodrukowym. Materiał ten jest często wykonany z nylonu lub poliestru i ma małe otwory, które pozwalają na przesączanie farby. Na sitach tworzy się wzór, który ma być nadrukowany na powierzchni.

  2. Przygotowanie Matrycy (Emulsja): Na sito nanosi się specjalną emulsję światłoczułą. Po wyschnięciu na emulsji nanosi się negatyw z obrazem, a następnie eksponuje się sito na światło UV. Światło utwardza emulsję na obszarach, które nie są zasłonięte przez negatyw.

  3. Przesączanie Farby: Po wyeksponowaniu emulsji sito jest gotowe do druku. Umieszcza się je nad podłożem, na którym ma być wykonany nadruk. Na górnej krawędzi sita kładzie się farbę, a następnie za pomocą gumowej lub gumowanej płytki (rakli) przesuwa się farbę w dół matrycy. Farba przesącza się przez otwory w materiale sitodrukowym, tworząc wzór na podłożu.

  4. Suszenie: Po nałożeniu farby na powierzchnię, nadruk jest suszony, aby usunąć nadmiar wilgoci i utrwalenie farby.

Sitodruk ma wiele zalet, takich jak zdolność do druku na różnorodnych materiałach, w tym tkaninach, papierze, plastiku, metalu i drewnie. Jest stosunkowo tani przy produkcji w dużej ilości i pozwala na uzyskanie trwałych, wyrazistych kolorów. Jednak jest to proces bardziej pracochłonny w porównaniu do niektórych innych technik druku, takich jak cyfrowy druk UV.

Ze względu na swoje zastosowanie w wielu dziedzinach, sitodruk jest wykorzystywany do tworzenia reklam, plakatów, koszulek, nadruków na opakowaniach, grafik artystycznych i wielu innych produktów, które wymagają trwałego i wyrazistego nadruku.